Fugeteknik®

Klaus S. Kristiansen siden 1989 - TLF: 64 47 14 28

Privat


Blandt vore kunder af private bygherre kan vi erfaringsmæssigt sige at disse kunder typisk henvender
sig for at få nedenstående opgaver løst:
      Fugning efter udskiftning af vinduer og døre
      Fugning efter etablering af nyt køkken eller badeværelse

Diverse renoveringsopgaver såsom:
      Udskiftning af gamle mørtelfuger omkring døre og vinduer til nye elastiske fuger.
      Udskiftning af hård og udtørret fugemasse med ny og elastisk fuge.

Vi anbefaler naturligvis at man til ovenstående opgaver anvender et profesionelt fugefirma, dette udfra
flere betragtninger.

1. Det er vigtigt at materialevalget nøje er afstemt med den funktion det ønskes fugen skal opfylde.

2. Udover funktionsdueligheden er fugens udseende en ikke uvæsentlig del af helhedsindtrykket.

3. Økonomisk set er det som oftest en billigere løsning at vælge et professionelt fugefirma, idet deres
    erfaring giver sig udslag i en højere effektivitet samt et højere kvalitetsniveau.

Mere om fugning af badeværelse / vådrum              -              Mere om fugning af døre og vinduer