Fugeteknik®

Klaus S. Kristiansen siden 1989 - TLF: 64 47 14 28Fugning af døre og vinduer

Kontaktflader på karme
I Dansk Standard DS 1134-1987 Karmsider ved vinduer og yderdøre, Kontaktflader for fugning vises eksempler på kontaktflader for fuger. Det fremgår, at glatte kontaktflader giver flest alternative muligheder for fugeløsninger, og FSO anbefaler glatte kontaktflader i en dybde af 35mm fra karmens forkant.

Sidekarm med not
Noten kan være svær at udfylde med fugemasse og kan i andre situationer vanskeliggøre montering af fugeunderlaget. Noternes placering og udformning kan nødvendiggøre udfyldning af not med påclipsning af dækprofil.

Underkarm og drypnot
I forkanten af underkarmen projekters som regel en drypnot, der forudsætter en tilbagerykning af den vandrette fuge, hvorved der skabes afvanding og ventilation af de lodrette fugers trykudligningskamre. Specielt ved renovering sker det, at sålbænken ligger så højt, at det er nødvendigt at trække den vandrette fuge helt frem, hvorved drypnote lukkes. Dette accepteres, men man skal være opmærksom på, at fugen ikke må blokere eventuelle dræn- og ventilationshuller, der kan forekomme i bundkarmen.

Fugers placering
Ved udvendige fuger udført som 2-trinsfuger skal effektiv dræning og ventilering af trykudligningskamre for både vandrette og lodrette fuger til det fri være mulig ved diffussionstætte konstruktioner. Sålbænkudformningen og kuldebroisoleringens placering hænger nøje sammen med fastgørelsen af vinduet og bør løses under et, således de ikke er til gene for fugen.

Fugers isolering (stopning)
Ved små karmdybder, f.eks. metal- og plastvinduer, er der kun lidt plads til fugeisolering, som i visse tilfælde derfor kun består af et fælles fugeunderlag for ude- og indefuge. Problemet er begrænset, fordi isoleringsevnen stadig svarer til karmens. Ved større karmdybder bør isoleringen svare til hele karmdybden med fradrag for fuge, fugeunderlag og eventuelt trykudligningskammer. Hermed undgås luftbevægelser i fugen, se isolering.